Viercanto, het ontstaan en historie + foto’s

Viercanto is ontstaan uit een aantal enthousiaste leden van het Nunspeets Kleinkoor.

Eind 2012  is gestart met wekelijkse repetities van het kwartet. De repetities vinden plaats bij de leden thuis. Viercanto zingt een aantal liederen a capella, en ook een aantal met pianobeleiding. Vaste begeleidster is Len Hellingman.

Viercanto bestond uit de volgende leden:

Anneke van Zeijl, sopraan

Gerrie Juffer, Alt

Jac Meijs, Bas

Jaap Hoogendoorn, Tenor

In 2020 heeft een wijziging plaatsgevonden. Onze dierbare Gerrie is ons ontvallen en Jaap heeft een andere woonplek gevonden waardoor hij niet meer kon mee repeteren. Sinds enige tijd zijn Rob Breet (tenor) en Marieke Brouwer (alt) deel gaan uitmaken van Viercanto.

In onderstaande foto’s ziet u enige impressies van gehouden concertjes:

Optreden in Zwolle op het station, op 19 december j.l., een bijzondere en erg leuke ervaring, met veel positieve reacties!
Optreden in Catharinakapel , koffieconcert februari 2020

Informatie over Viercanto